Ponuka služieb

Zameraním spoločnosti PC KLINIK, s.r.o., je v maximálnej miere pokryť potreby a požiadavky zákazníkov v oblasti služieb spojených s výpočtovou a kancelárskou technikou....

Hlavným cieľom spoločnosti je správa, údržba a servis výpočtovej a kancelárskej techniky pre fyzické osoby, malé a stredné podniky. Našim zákazníkom je každý, kto využíva výpočtovú a kancelárskú techniku na dosiahnutie zisku, alebo na zefektívnenie svojej práce a nemá vlastné pracovné sily zamerané na údržbu a rozvoj výpočtovej a informačnej techniky. My tvoríme optimálnu alternatívu pre firmy s počtom zamestnancov od 1 do 75...

MSSBSMCP MCSA

Tlač stránky | ^Hore