Konzultácie a poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo, konzultácie a školenia pre užívateľov techniky a programového vybavenia v prostrediach Microsoft.
Telefonické i osobné riešenie pri problémových situácií v prípade nefunkčnosti, či znížení výkonu, optimalizovanie systémov, nové inštalácie, či rekonfigurácie, pripojenie na Internet a komunikácie.

Tlač stránky | ^Hore