Outsourcingové služby

Outsourcing je efektívnym, úsporným a jednoduchým spôsobom správy informačných technológií, Zo skúsenosti našich partnerov vieme, že náklady na zamestnanca, ktorý je kvalifikovaný udržiavať informačný systém, sú podstatne vyššie.
Časté otázky našich zákazníkov na túto tému nás presviedčajú o tom, že firmy hľadajú možnosti ako zabezpečiť spoľahlivosť, bezpečnosť firemných dát a efektivitu informačného systému, ktorý používajú, pri súčasnom znižovaní nákladov. Nami ponúkaný zmluvný servis je riešením tohto problému tak pre živnostníkov, ako aj malé a väčšie firmy.
Zo skúsenosti našich partnerov vyplýva, že náklady na zamestnanca, ktorý je kvalifikovaný udržiavať informačný systém, sú podstatne vyššie.
Nami poskytované služby pokrývajú všetky oblasti úloh potrebných k realizácii informatiky od špecifikácie obchodných požiadaviek až po prevádzkovanie systému. Popri tom priebežne poskytujeme návrhy našim klientom v záujme zvýšenia účinnosti.

 • Správa PC
 • Správa sietí LAN
 • Správa sietí WAN
 • Správa PC aplikácií
 • Správa bezpečnosti
 • Pravidelné profylaktické prehliadky
 • Poradenstvo a služby HOT - LINE

Aké výhody Vám konkrétne náš program outsourcingu prinesie?

 • pridelíme Vám stáleho technika a aspoň jedného technika záložného, aby ste vždy mali k dispozícii niekoho, kto Vaše systémy pozná a je schopný riešiť Vaše problémy
 • vykonáme vstupný audit vašej siete, serverov a pracovných staníc, bezpečnosti siete
 • preveríme software (verzie, stav, licencií a využití)
 • navrhneme postup odstránenia zistených nedostatkov a realizujeme ich
 • pravidelné profylaktické návštevy našich technikov zaručia skoré riešenia problémov s počítačmi i programovým vybavením
 • budete mať k dispozícií profesionálny hot-line
 • vďaka diaľkovej správe vykonáme rad rutinných úloh správy siete bez nutnosti zásahu technika priamo u nás
 • navrhneme stratégiu zálohovania Vašich dát
 • budeme pravidelne kontrolovať zabezpečenie Vašej siete
 • v prípade potreby Vám zapožičiame náhradnú techniku
 • dodáme Vám potrebný materiál vrátane spotrebného
 • tím špičkových odborníkov Vám pomôže s ďalším rozvojom Vašej siete
 • zabezpečíme riešenie reklamácií voči tretím subjektom

 

Tlač stránky | ^Hore