O spoločnosti

Firma PC KLINIK, s.r.o. bola založená v roku 2005, zamestnávajúca certifikovaných technikov pôsobiacich v oblasti IT už od roku 1996.

Hlavným cieľom spoločnosti je správa, údržba a servis výpočtovej a kancelárskej techniky pre fyzické osoby, malé a stredné podniky. Poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií so sebou samozrejme prináša nutnosť dodávať komplexné riešenia vrátane dodávok hardwarových a softwarových riešení.

Pri našich riešeniach vychádzame z požiadaviek zákazníkov, so snahou navrhnúť a dodať iba také riešenia, ktoré sú pre klienta prínosom, ktoré neprepláca, a ktoré v konečnom dôsledku naplno využíva.
Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie služieb formou priameho servisu, formou zmluvného servisu s garantovanou dobou zásahu, a so vzdialenou správou a dohľadom.

Do nášho portfólia služieb patrí taktiež návrh, budovanie a následná údržba štruktúrovaných dátových sietí a ostaných slaboprúdových rozvodov. V oblasti telekomunikácií ponúkame komplexné riešenia za použitia telefónnych ústrední a telefónnych aparátov značiek Panasonic, Elmeg a tiež produktov založených na technológii VoIP.

Cieľom spoločnosti PC KLINIK, s.r.o. je poskytovať služby s vysokou pridanou hodnotou. Získané certifikáty hovoria o odbornosti navrhnutých komplexných riešení, realizácií a správy ponúkaných zariadený a technológií.


Microsoft Small Business Specialist

Tlač stránky | ^Hore